KRIZNI ŠTAB FMZ: Izmijenjen i dopunjen dio Naredbe od 29.05. koji se odnosi na škole, fakultete, polaganje ispita...
Objavljeno: 01.06.2020 ; Ažurirano: 01.06.2020

Krizni štab/stožer Federalnog ministarstva zdravstva donio je Naredbu o izmjeni i dopuni naredbe od 29.05.2020. godine. Izmjenom se tačka 13. koja se odnosi na škole, fakultete, polaganje ispita, stažiranje..., mijenja i glasi: 

“Zabranjuje se izvođenje nastave u osnovnim, srednjim školama i fakultetima, sa iznimkom on-line nastave. Dozvoljeno je održavanje vježbi i praktičnog rada na fakultetima, polaganje ispita, odbrane diplomskih i magistarskih radova, te doktorskih disertacija, održavanje prijemnih ispita i upisa novih učenika/studenata u osnovnim i srednjim školama i fakultetima, kao i praktičnog rada u srednjim strukovnim školama. 

Dozvoljeno je održavanje pripravničkog i specijalističkog, odnosno subspecijalističkog staža zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama, te drugim institucijama u kojima se staž obavlja, polaganje stručnih, specijalističkih i subspecijalističkih ispita zdravstvenih djelatnika, kao i obavljanje pripravničkog staža i polaganje stručnih ispita u drugim strukama, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federacji BiH (higijensko-epidemioloških mjera)”

Spomenutom naredbom izmijenjena je i tačka 5. koja glasi:

“U ugostiteljskim objektima, i to samo na otvorenom (baštama i terasama), dozvoljava se uporaba i konzumiranje nargila (šiša), uz obaveznu promjenu jednokratnog nastavka i jednokratnog crijeva, nakon konzumiranja od strane svakog pojedinačnog klijenta”.

Naredba se donosi sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka primjene ove Naredbe, a kompletnu Naredbu od 29.05. možete pronaći na OVOM LINKU. U sekciji "Preuzimanje" možete naći dopunjenu Naredbu u .pdf formatu.


Preuzimanja