Vlada FBiH usvojila Informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o pogoršanoj COVID-19 epidemiološkoj situaciji i poduzetim aktivnostima
Objavljeno: 02.07.2020 ; Ažurirano: 02.07.2020

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojila je Informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o pogoršanoj COVID-19 epidemiološkoj situaciji u Federaciji BiH, kao i poduzetim aktivnostima Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva nakon prestanka stanja prirodne nesreće uzrokovane novim koronavirusom u Federaciji BiH, zajedno sa predloženim Zaključcima. 

Zaključcima se, između ostalog, zadužuje federalni ministar zdravstva da sukladno svojim ovlastima proglasi epidemiju COVID-19, te kao ugroženo područje odredi cijeli teritorij Federacije BiH. Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH, te Krizni štab/stožer FMZ, svako u okviru svojih nadležnosti, Zaključkom se zadužuju da spram promijenjene epidemiološke situacije u FBiH, i dalje poduzimaju mjere i aktivnosti, u cilju sprječavanja širenja COVID-19 u FBiH, te o istom obavještavaju Vladu FBiH. Uz ostale zaključke, Federalna uprava za inspekcijske poslove zadužuje se da pojača inspekcijski nadzor, te koordinirano obavlja sve aktivnosti s kantonalnim/županijskim upravama inspekcije. 

“Dužnost mi je da vas kao federalni ministar zdravstva, ali i kao liječnik izvjestim o pogoršanoj COVID-19 epidemiološkoj situaciju u Federaciji BiH. U Informaciji je dat prikaz stanja sa COVID-19 u FBiH, kao i presjek COVID-19 u zemljama EU. Međutim, ovi podaci se svakodnevno mijenjaju i bilježimo trend usložnjavanja COVID-19 epidemiološke situacije i pored poduzetih mjera”, kazao je u uvodnom obraćanju federalni ministar zdravstva dr. Vjekoslav Mandić.

U Informaciji je potcrtano kako se u svim dosadašnjim naredbama i preporukama fokus bio na ono što je nužno i zajedničko za kantone u Federaciji BiH, uz dato pravo kantonima da spram procjenjene COVID-19 epidemiološke situacije na kantonu mogu donositi i restriktivnije mjere odnosno da date preporuke mogu da predoče u formu naredbe.

“I pored dogovorenog 11.06 na sastanku svih kriznih stožera ministarstava zdravstva u Federaciji BiH, da se spram procjene COVID-19 epidemiološke situacije u kantonu daje mogućnost da kanton poduzme i restriktivnije mjere, a što je poentirano i u svakoj naredbi Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, imamo situaciju da niti jedan krizni stožer kantonalnog ministarstva zdravstva do sada nije predložio poduzimanje bilo koje restriktivnije mjere, mada je to bilo evidentno potrebno na primjeru Tuzlanskog, Sarajevskog, Hercegovačko-neretvanskog kantona, kao i Zeničko-dobojskog kantona”, upozorava se u usvojenoj Informaciji.

“Federalno ministarstvo zdravstva je na zahtjev Ministarstva zdravstva KS i Ministarstva zdravstva TK, a uz prethodno stručno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, sukladno svojim ovlastima dalo suglasnost za proglašenje epidemije COVID-19 na u TK i KS, te odredilo kao ugroženo područje područje ovih kantona. Epidemije na području TK i KS još nisu proglašene i pored usložnjavanja COVID-19 epidemiološke situacije u tim kantonima.”, kaže se u Informaciji.

“Obzirom da je pored Ministarstva zdravstva KS i Ministarstva zdravstva TK, prijavu COVID-19 izvršio i Institut za javno zdravlje Zenica, ovo ministarstvo je pokrenulo proceduru, a temeljem usvojenih zaključaka sa sastanka kriznih stožera ministarstava u Federaciji BiH, i za proglašenje epidemije COVID-19 u Federaciji BiH, gdje je ugroženo područje cijeli teritorij Federacije BiH”, stoji u Informaciji uz napomenu kako je „prijedlog naredbe, sačinjen na naprijed navedeni način, dostavljen na mišljenje Federalnom ministarstvu pravde, Uredu za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, kao i Federalnom ministarstvu financija, uz izjavu o fiskalnoj procjeni koja je deskriptivne prirode, jer se stvarni učinci u slučaju proglašenja epidemije COVID-19 na području Federacije BiH još ne mogu procjeniti financijski”, te da ova procedura još nije okončana. 

„Navodimo da i kod ranije proglašenih pandemija u svijetu, nismo proglašavali epidemiju u Federaciji BiH, već smo se priključivali proglašenoj pandemiji od strane WHO. Međutim, u ranijim pandemijama nismo imali ni ovoliki broj registriranih slučajeva, kao što je to sa COVID-19”, navodi se u Informaciji.

Konstatuje se kako djelovanje kriznih štabova/stožera Federalnog i kantonalnih ministarstava zdravstva imaju posebnu važnost, a u cilju zaštite javnog zdravlja stanovništva u Federaciji BiH, “sve dok ne budemo imali zabilježene nove slučajeve zaraze COVID-19, odnosno sve dok ne budemo imali sve izliječene pacijente od COVID-19 na teritoriji Federacije BiH, što podrazumijeva stabilnu COVID-19 epidemiološku situaciju u Federaciji BiH, ali i u našem susjedstvu, kao i zemljama EU i Svijeta”:

“Ističemo da je za adekvatan odgovor na pojavu COVID-19 u našoj zemlji potrebna maksimalna odgovornost, suradnja i zajedništvo kako zdravstvenih institucija i ustanova, tako i drugih javnih institucija na svim razinama vlasti, medija, kao i svakog građanina pojedinačno”. 

“Krizni štab/stožer FMZ je u stalnom zasjedanju. Redovito se od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH prati kretanje COVID-19, te se redovito ažuriraju podaci o broju pozitivnih slučajeva, oporavljenih i umrlih. Nakon 14-dnevne procjene epidemiološke situacije donose se naredbe i preporuke, koje su obvezujuće za krizne stožere kantonalnih ministarstava zdravstva, zdravstvene ustanove, privatne prakse, kao i druge prave i fizičke osobe”, stoji u Informaciji.

Napominje se kako je utvrđen čitav niz preporuka za stanovništvo, vulnerabilne skupine kao što je starija populacija, preporuke organizatorima okupljanja za maksimalno reduciranje broja osoba koje se okupljaju, preporuke o putovanju bh. državljana, korištenje godišnjih odmora, kao i preporuke bh. državljanima koji žive i rade u zemljama sa visokom incidencom COVID-19 i ostale važne preporuke. Federalno ministarstvo zdravstva obratilo se i mjerodavnim državnim ministarstvima, tražeći od istih postupanje sukladno Zakonu o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, u situaciji  COVID-19 pogoršane epidemiološke situacije.

Usvojenim Zaključkom o usvajanju Informacije zadužuje se federalni ministar zdravstva da sukladno svojim ovlastima iz članka 6. stavak (1) Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Službene novine Federacije BiH“, broj 29/05) proglasi epidemiju COVID-19, te kao ugroženo područje odredi cijeli teritorij Federacije BiH.

Federalna uprava za inspekcijske poslove zaključkom Vlade FBiH zadužuje se da pojača inspekcijski nadzor, te koordinirano obavlja sve aktivnosti s kantonalnim/županijskim upravama inspekcije, a u cilju spriječavanja širenja COVID-19 u Federaciji BiH, a i stim zaključkom Vlada FBiH će uputiti zahtjev prema vladama kantona da svim poslovnim subjektima u Federaciji BiH, zdravstvenim ustanovama, privatnim praksama, ustanovama socijalne zaštite za smještaj starih osoba i djece na području kantona nalože striktno postupanje po preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, odnosno sada naredbama Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva, a suprotno postupanje sankcioniraju primjerenim sankcijama i u prekršajnom i u kaznenom postupku.

Federalno ministarstvo zdravstva pripremit će akt obraćanja Vlade FBiH prema vladama kantona u kojem će se tražiti intenzivnije postupanje kriznih stožera kantonalnih ministarstava zdravstva, a u cilju poduzimanja i restriktivnijih mjera, ukoliko se ocijeni da su potrebne, spram procjene COVID-19 epidemiološke situacije u kantonu, kao i akt obraćanja Vlade Federacije BiH prema vladama kantona u kojem će tražit pojačan inspekcijski nadzor svih inspekcija u kantonalnim/županijskim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcije organizirane pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu/županiji, odnosno mjerodavni općinski i gradski inspektori, kao i kantonalnih uprava policija, u cilju kontrole provođenja naređenih mjera, te poduzimanja mjera protiv onih počinitelja koji krše naređene mjere u uvjetima pandemije COVID-19. Navedeno uključuje i iznalaženje mogućnosti na razini kantona da se pojača broj inspektora u ovim oblastima.

FMZ će u skladu sa zaključkom pripremiti i akt Vijeću ministara BiH u kojem će zatražiti da se osigura  jednako postupanje u ovoj COVID-19 pogoršanoj epidemiološkoj situaciji, što uključuje i žurno utvrđivanje epidemioloških kriterija za ulazak putnika u BiH, jaču kontrolu graničnih prijelaza u BiH od strane Granične policije BiH, obavještavanje nadležnih tijela drugih država o laboratorijama koje su akreditirane i ispunjavaju uvjeta za laboratorijsku dijagnostiku-real time PCR za detekciju SARS-CoV-2, kao i drugih mjera neophodnih za spječavanje širenja COVID-19 u Bosnu i Hercegovinu.


(Foto: fbihvlada.gov.ba)