VERIFICIRANE LABORATORIJE ZA PCR TESTIRANJE NA COVID-19 U FBIH
Objavljeno: 26.08.2020 ; Ažurirano: 22.11.2022

PCR detekciju SARS-CoV-2 virusa (COVID-19) mogu obavljati samo laboratoriji zdravstvenih ustanova koji su verificirani od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Za obavljanje predmetne djelatnosti od strane Federalnog ministarstva zdravstva do sada su verificirani:


    • Klinički centar Univerziteta Sarajevo

    • Univerzitetski klinički centar Tuzla

    • Sveučilišna klinička bolnica Mostar

    • Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo

    • Kantonalna bolnica Zenica

    • Opća bolnica Tešanj

    • Kantonalna bolnica „Dr Irfan Ljubijankić“ Bihać

    • Privatna Zdravstvena ustanova “Alea“ Dr Kandić Sarajevo

    • "PLAVA MEDICAL GROUP" Tuzla

    • PZU „Eurofarm-Centar-Poliklinika„ Sarajevo

    • PZU Privatni mikrobiološko parazitološki laboratorij Sarajevo 

    • Zavod za biomedicinsku dijagnostiku i ispitivanje „Nalaz“, Sarajevo

    • PZU Poliklinika i Dnevna bolnica „Dr. Al-Tawil“

    • Zavod za javno zdravstvo Srednjebosanskog kantona, Travnik

    • Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

    • Mikrobiološko-parazitološki laboratorij "CH Lab" Tuzla

    • "Mikrobiološko-parazitološki laboratorij" Bihać   

    • Zavod za laboratorijsku dijagnostiku "Dr Dedić" Bihać

    • Poliklinika "Medical Centar" Travnik

    • Županijska bolnica "Dr. fra Mihovil Sučić" Livno

    •  Kantonalna bolnica Goražde


Kao podrška javnom sektoru u Federaciji BiH, za obavljanje laboratorijske dijagnostike na COVID-19 uključuje se i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. 


Testiranja koja se svakodnevno obavljaju na osnovu medicinsko-epidemioloških indikacija se ne naplaćuju od pacijenata, već se obavljaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i ta testiranja obavljaju laboratorije koje su u ugovornom odnosu sa zavodima zdravstvenog osiguranja.


Verificirane zdravstvene ustanove u zavisnosti od svojih mogućnosti i kapaciteta mogu ovu uslugu pružati i u komercijalne svrhe, odnosno na osobni zahtjev građana.