HIGIJENA ZA SVE: USAID i UNICEF donirali higijenske pakete i dezinfekciona sredstva djeci i porodicama
HIGIJENA ZA SVE: USAID i UNICEF donirali higijenske pakete i dezinfekciona sredstva djeci i porodicama
Objavljeno: 26.08.2020 ; Ažurirano: 26.08.2020

Najranjivija djeca i porodice širom Bosne i Hercegovine će dobiti higijenske pakete i dezinfekciona sredstva, od vitalnog značaja za prevenciju koronavirusa i očuvanje zdravlja, koje je pripremio UNICEF u Bosni i Hercegovini, uz podršku Agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Donacija od 6.180 higijenskih paketa i 5000 litara dezinfekcijskih sredstava i sapuna za ruke najugroženijoj djeci i porodicama, uključujući djecu s invaliditetom, djecu koja žive u siromaštvu, romskim zajednicama i migrantskim centrima širom Bosne i Hercegovine, vrijednosti je 137.000 KM i dio je projekta Prevencija i odgovor na COVID-19 u Bosni i Hercegovini, koji je podržao USAID sa 1,5 miliona američkih dolara.

Higijena ruku prioritet je u zaštiti zdravlja djece i porodica, stručnjaka kao i osoblja na terenu koje radi s njima. Globalno gledano, 3 milijarde ljudi - 40 posto ukupne svjetske populacije – u svojim domovima nema prostor za pranje ruku vodom i sapunom. Tri četvrtine onih koji nemaju pristup vodi i sapunu žive u najsiromašnijim zemljama svijeta, a među najugroženijima su djeca i porodice koji žive u neformalnim naseljima, migrantskim i izbjegličkim kampovima ili u područjima aktivnog sukoba ili siromaštva. Ovo znači da je oko 1 milijarda ljudi u neposrednom riziku od COVID-19, jednostavno zato što nemaju osnovne uvjete za pranje ruku.

„UNICEF se zalaže za princip Higijena za sve, posebno za najranjiviju decu i porodice koji nemaju odgovarajuća sredstva za higijenu kao što su sapuni i dezinfekciona sredstva, uglavnom zato što ne mogu da ih priušte. To povećava rizik od infekcije COVID-19, tako da smo odlučili dati prednost toj podršci za najranjiviju djecu i porodice,“ rekla je dr. Rownak Khan, Predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.

"USAID podržava hiljade marginalizovanih porodica putem naših redovnih programa. COVID-19 je donio nove, teže izazove u njihov život. Nadamo se da će donacije sredstava za higijenu i dezinfekciju pomoći u sprečavanju infekcija i olakšati povratak djece u školu", rekla je Nancy J. Eslick, direktorica misije USAID-a za Bosnu i Hercegovinu, koji je sveukupno obezbjedio 3.804.369 američkih dolara u borbi protiv COVID-19 u Bosni i Hercegovini.

UNICEF na globalnom nivou zajedno s vladama, donatorima i partnerima zagovara inicijativu- „Higijena za sve“ čija je svrha pružanje podrške najugroženijim zajednicama uz pomoć sredstava za zaštitu zdravlja i okoliša. Inicijativa okuplja međunarodne partnere, nacionalne vlade, javni i privatni sektor, te civilno društvo kako bi osigurali dostupnost proizvoda i usluga, posebno u ugroženim područjima, i omogućili kulturu higijene.

COVID-19 pored svih izazova, pruža i jedinstvenu priliku da se higijena ponovo osmisli kao ponašanje koje doprinosi zaštiti ličnog i javnog zdravlja, posebno među onima koji žive u grupnim smještajima I neformalnim naseljima.