Ajdinović: "Policija svakodnevno kontroliše osobe kojima su izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji"
Objavljeno: 04.04.2020 ; Ažurirano: 05.04.2020

SARAJEVO, 4. aprila (FENA) -  Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH - istakao je direktor te uprave Anis Ajdinović u saopćenju za javnost.  

Podsjetio je da je od nedjelje, 15. marta, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 15 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

- Zaključno sa 3. aprilom, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 22.181 rješenje o stavljanju putnika/osoba pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana - navodi se u saopćenju. 

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 2.590 osoba - državljana BiH s prebivalištem u RS-u koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci - spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama osoba blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 261 osoba – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

U saradnji s nadležnim državnim, federalnim i kantonalnim organima, Federalna uprava za inspekcijske poslove vrši pripreme za sigurnosno-epidemiološko zbrinjavanje državljana BiH koji se trenutno nalaze u Švedskoj, a koji će u Sarajevo doći humanitarnim letom iz Stockholma planiranim 5. aprila. 

Danas ističu mjere iz 1.402 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 12.149 osoba istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

- Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana - pojašnjava Ajdinović. 

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole osoba kojima su od federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljene ukupno 343 zbirne službene zabilješke o nepoštivanju izrečenih mjera na ime većeg broja osoba.

- U ovom trenutku možemo potvrditi da će protiv 64 osobe biti pokrenuti prekršajni postupci - naveo je Ajdinović. 

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je 4.4.2020. godine na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona izvršio sedam inspekcijskih nadzora i šest kontrolnih nadzora, te podnio 11 prekršajnih naloga u iznosu od  18.000 KM. Kod dva subjekta je utvrđeno povećanje cijena s Liste proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena koja je sastavni dio Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (voće i povrće).

- U periodu od 15.3.-4.4.2020. godine na području Kantona Sarajevo i Tuzlanskog kantona (od 23.3.2020. godine), izvršeno je 140 inspekcijskih nadzora, te 149 kontrolnih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima. Podnesena su ukupno 132 prekršajna naloga u iznosu od 219.350,00 KM. Kod 149 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene, navodi Ajdinović u saopćenju. 

- Povećanje cijena artikala s Liste proizvoda na koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena koja je sastavni dio Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena (brašno, ulje, riža, kvasac, povrće, voće, zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju, itd.) je do sad evidentirano kod ukupno 21 subjekta nadzora - kazao je direktor  Federalne uprave za inspekcijske poslove.