SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - 04.03.2020
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - 04.03.2020
Objavljeno: 04.03.2020 ; Ažurirano: 25.03.2020

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

U Sarajevu je danas održan sastanak kriznih štabova Federalnog i kantonalnih ministarstava zdravstva na kojem se govorilo o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i mjerama odgovora i nadzora u cilju ranog otkrivanja slučajeva oboljenja od novog koronavirusa COVID-19.

 

Na području Federacije Bosne i Hercegovine do sada nije registriran slučaj bolesti izazvan novim koronavirusom (COVID-19).

 

U FBiH se u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), a po Naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva (FMZ) provode mjere pojačanog epidemiološkog nadzora na graničnim prijelazima, ali i unutar FBiH, s ciljem ranog otkrivanja slučajeva COVID-19.

 

To podrazumijeva „ulazni screening“ za putnike koji dolaze sa područja Kine, Italije, Južne Koreje i Irana u smislu da putnici ispunjavaju sanitarni upitnik, te se podaci o ulascima dostavljaju nadležnim zdravstvenim institucijama, a putnicima daju preporuke i broj telefona koji trebaju kontaktirati u slučaju pojave simptoma bolesti. Strani i bh. državljani sa stalnim ili privremenim boravkom u Federaciji BiH, a koji se vraćaju s područja Kine, Italije, Južne Koreje i Irana se u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima i epidemiološkim službama stavljaju pod zdravstveni nadzor (obavezno svakodnevno javljanje nadležnoj epidemiološkoj službi i samoizolacija kod kuće u periodu od 14 dana). Trenutno je na području Federacije BiH 259 osoba u cilju predostrožnosti pod zdravstvenim, odnosno epidemiološkim nadzorom. 

 

PREPORUKE ZA STANOVNIŠTVO

 

Zašto? Pranje ruku sapunom i vodom ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola uklanja viruse koji mogu biti na vašim rukama.

 

Zašto? Kada neko kašlje ili kiše on izbacuje male kapljice koje mogu sadržavati virus. Ako ste preblizu možete udahnuti te kapljice uključujući COVID-19 virus ako je osoba koja kašlje zaražena.

 

Zašto? Dohvaćamo brojne površine i rukama možemo pokupiti i viruse. Kontaminiranim rukama virus možemo prenijeti do očiju, nosa i usta odakle virus može ući u organizam i izazvati oboljenje.

 

To znači da prilikom kašljanja ili kihanja trebate prekriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – nakon korištenja odmah baciti maramicu u kantu za otpatke i oprati ruke.

Zašto? Respiratorne kapljice šire virus. Pridržavajući se navedenog štitite ljude oko sebe od virusa koji izazivaju prehladu, gripu i COVID-19.

 

Pratite preporuke koje izdaju nadležne zdravstvene institucije i ustanove na području Federacije BiH.

 

Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, a u posljednjih 14 dana ste boravili u Kini, Italiji, Južnoj Koreji ili Iranu ili bili u bliskom kontaktu s bolesnim osobama koje su došle iz ovih područja u posljednjih 14 dana, telefonom se obratite kantonalnom zavodu za javno zdravstvo kako biste dobili dalje instrukcije.

 

Obzirom da se situacija svakodnevno mijenja, tako će se u skladu s razvojem situacije mijenjati i mjere i preporuke.

 

Pozivamo medije da odgovorno izvještavaju o novom koronavirusu (COVID-19) i da u skladu s mogućnostima na svim svojim platformama objavljuju mjere lične prevencije.

 

Više informacija možete pronaći na: www.fmoh.gov.ba i www.zzjzfbih.ba

Preuzimanja