KONFERENCIJA ZA MEDIJE: Predstavljen Plan cijepljenja protiv COVID-19 u Federaciji BiH
Objavljeno: 15.01.2021 ; Ažurirano: 15.01.2021

U sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu održana je press-konferencija na kojoj je predstavljen Plan cijepljenja protiv COVID-19 u Federaciji BiH. Plan je uz stručno mišljenje Zavoda za javno zdravstvo FBiH prihvatila Vlada FBiH na jučerašnjoj sjednici. Medijima su se obratili predstavnici Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Federalnog ministarstva zdravstva

“Plan postoji već duži vremenski period i ovo je treća verzija plana za cijepljenje koja je u proteklom periodu doživjela lagane izmjene i u skladu s njima je postala operativnija. Cilj ovog dokumenta je pružiti okvir za cijepljenje protiv COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine, radi očuvanja javnog zdravlja i ostvarenja optimalnog upravljanja COVID-19 kroz cijepljenje populacije. Cjepiva će biti besplatna i dobrovoljna za sve građanje, a samo provođenje cijepljenja će se bazirati na principima jednakosti, pravičnosti i solidarnosti prema najugroženijima”, kazao je prim.dr Davor Pehar, direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH dodajući kako su županijski zavodi za javno zdravstvo sa planom upoznati planom na sastanku koji je održan 18.12. prošle godine:

“Dobili su određene zadaće, a to je da formiraju operativne timove za provođenje cijepljenja na razini županije, kao i da odrede timove za cijepljenje u zdravstvenim ustanovama. Nakon sastanka su počeli da rade popise ljudi prema prioritetima koji se trebaju cijepiti i na temelju tih popisa će se cijepljenje i realizirati”, dodao je prim.dr. Pehar pojašnjavajući kako je u planu naveden zakonski okvir na temelju kojeg je plan napravljen, te su definirane uloge svih razina vlasti:

“Primarni cilj Plana je smanjiti morbiditet i mortalitet povezan sa COVID-19 i smanjiti prijenosa COVID-19 u među građanima, te na taj način očuvati funkcionalnost našeg društva. Stručno savjetodavno tijelo za imunizaciju je također razmatralo i prihvatilo prijedlog prioritetnih skupina za cijepljenje protiv COVID-19, kao i sam plan za cijepljenje. Zavod za javno zdravstvo FBiH sa ovim tijelom vrlo usko surađuje, ovo tijelo može biti i prošireno ako se ukaže potreba i u uvjetima izmijenjene epidemiološke situacije”


Što se tiče prioritetnih skupina, kazao je prim.dr. Pehar, “treba istaći činjenicu da su to u prvom redu zdravstveni djelatnici i drugo zdravstveno osoblje, zatim štićenici socijalnih ustanova za starije osobe, osobe preko 65 godina kao i djelartnici koji rade u tim ustanovama, zatim osobe sa hroničnim bolestima te osobe koje su zaposlene u nekim značajnijim javnim službama”.

“Operativni timovi će biti sačinjeni od voditelja provedbe plana, osobe koja je zadužena za logističku superviziju i osobe zadužene za nadgledanje procesa cijepljenja na terenu. U svim zavodima su uspostavljeni timovi ovog sastava, uspostavljen je sustav subordinacije koji će nam pomoći da ovaj plan realiziramo na samom terenu”, kazao je prim.dr. Pehar, te je pojasnio kako je već za utorak 19.01. zakazan sastanak sa predstavnicima i operativnim timovima županijskih zavoda za javno zdravstvo gdje će biti formirani i odbor za koordinaciju koji je sastavljen od svih županijskih zavoda:

“Na tom sastanku ćemo nastojati dogovoriti detaljnije procedure procesa cijepljenja. Istovremeno će se izvršiti i edukacija edukatora tih operativnih timova o transportu, rukovanju cjepivom, načina na koji će izvještavati o potrošnji i mogućim neželjenim reakcijama na cjepivo kao i svim drugim potrebnim operacijama koje će se provoditi na terenu. Operativni timovi će biti zaduženi za dalju edukaciju timova u zdravstvenim ustanovama”.  


BLAŽEVIĆ: "U Planu su pobliže opisane i operativne procedure kako će se provoditi, kao i distribucija cjepiva"

Dr. Mia Blažević iz Službe za epidemiologiju ZZJZFBiH informirala je prisutne o dodatnim detaljima plana: 


“U planu je točno navedeno tko treba sačinjavati timove za cijepljenje, odredili smo da svaka zdravstvena ustanova treba formirati svoj tim, bolnice su zadužene da formiraju svoj tim, i da se organiziraju u skladu sa planovima za cijepljenje, odnosno popisom ljudi koji su izrazili želju da se žele cijepiti, da omoguće sve uvjete za prihvat cjepiva kao i daljnje provođenje cijepljenja”, pojasnila je dr. Blažević.

“U domovima zdravlja će to biti timovi obiteljske medicine, timovi iz higijensko-epidemioloških službi, zatim je predloženo da to mogu biti i ostali liječnici kao što su liječnici medicine rada. Županijski zavodi za javno zdravstvo također su zaduženi da oforme i svoj tim za cijepljenje kako bi mogli provoditi cijepljenje na terenu odnosno po domovima za stare i ustanovama socijalne zaštite zajedno sa timovima obiteljske medicine”, dodala je. 

Kako je pojasnila dr. Blažević, u Planu su pobliže opisane i operativne procedure kako će se provoditi, kao i distribucija cjepiva od centralnog nivoa ka mjestima na kojima će se provoditi cijepljenje:

“To će biti po već uhodanom algoritmu i za to postoje operativne procedure koje su od ranije napravljene od strane ZZJZFBiH. Bazirali smo se na cjepivo koje zahtijeva ultra hladni lanac s obzirom da je ovo kako za nas, tako i za sve zemlje u svijetu novo cjepivo, nikad nismo imali cjepivo koje zahtijeva ovakve uvjete skladištenja. Upoznali smo ih sa količinama koje sadrži jedna kutija cjepiva kao i jedna bočica, da je to cjepivo nužno iskoristiti kada se izvadi iz tog hladnog lanca u roku od pet dana, te smo ih zadužili da su dužni obezbijediti da u roku od pet dana moraju potrošiti to cjepivo te uskladiti broj timova za cijepljenje kao i popis osoba koje će se cijepiti u skladu sa količinom koju će dobiti”, kazala je dr. Blažević

“Cjepivo ćemo raspoređivati prema do sada uhodanom algoritmu u odnosu na broj stanovnika tako da će svi kantoni dobiti količinu cjepiva prema broju stanovnika i prioritetnim skupinama koje je odredio federalni zavod za javno zdravstvo u suradnji sa Stručnim savjetodavnim tijelom za imunizaciju”, dodala je pojašnjavajući kako je predloženo i kako provoditi cijepljenje koje ide u prvom krugu:

“Predložili smo da se cijepljenje obavlja svakih deset minuta, budući da je u pitanju zarazna bolest, kako se pacijenti ne bi susretali, i u jednom satu je moguće provesti šest cijepljenja. Obavijestili smo ih da su dužni sve ljude koji pristanu na cijepljenje informirati o sastojcima cjepiva i mogućim neželjenim reakcijama, te da je pacijenta nakon primljenog cjepiva potrebno nadzirati sljedećih 15 minuta zbog mogućih neželjenih reakcija”, kazala je, dodajući i kako je preporučeno da se cijepljenje u domovima za stare provede tako da se ide od sobe do sobe i da se cijepe korisnici:

“To omogućava da se u sat vremena cijepi veći broj ljudi, pretpostavili smo da bi se tako u sat vremena moglo cijepiti 12 korisnika tih ustanova. U planu je objašnjeno kako se razrjeđuje cjepivo i sve ostale potrebitnosti odnosno specifičnosti Pfizer cjepiva. U utorak ćemo provesti dodatnu edukaciju o korištenju cjepiva i kako se primjenjuje na terenu”, dodala je dr. Blažević.

Odgovarajući na pitanja novinara, dr. Blažević je pojasnila kako se radi i na planu za komunikaciju koji je u završnoj fazi:

“Cijepljenje će se provoditi u dvije faze i prva faza će biti tih 20 posto stanovnika koje smo planirali, i ovo se smatra početkom prve faze.  Za početak ćemo našu komunikaciju usmjeriti ka osobama koje su prioritetna skupina, a to su u ovom trenutku zdravstveni radnici, kako bismo ih upoznali zašto je važno da se baš oni cijepe.  

Novinare su zanimali i podaci o eventualnim neželjenim reakcijama na cjepivo:

“Što se tiče neželjenih reakcija – one su očekivane i uvijek su male – obično crvenilo od uboda i to je normalno očekivano, a ako mislite na alergijske reakcije, one se ne dešavaju samo na cjepivo, na sve možete imati alergije, one su rijetke, a zato se i savjetuje da se osoba promatra 15 minuta nakon cijepljenja ukoliko bi se razvila neka alergijska reakcija da se može pravovremeno reagirati”, kazala je, pojasnivši kako će se detaljno pratiti sve eventualne nuspojave na cjepivo:

“Za to postoji zakon i pravilnik koji sve to osigurava i pokazuje kako se to provodi. Svaki liječnik koji primijeti neku reakciju na cjepivo dužan ju je prijaviti, zatim su je dužni istražiti, prijaviti je Zavodu za javno zdravstvo i Agenciji za lijekove, utvrditi na šta se dogodila reakcija, postoji nekoliko mogućnosti - da je reakcija na samo cjepivo, na neki od sastojaka cjepiva ili da je od pogrešnog rukovanja. Ako se utvrdi da je reakcija na neki od sastojaka cjepiva o tome se mora obavijestiti proizvođač. Postoji komisija Federalnog ministarstva zdravstva za nuspojave na cjepiva koja razmatra svu dokumentaciju i odlučuje šta je dovelo do takve pojave na cjepivo”.


ČERKEZ: Trenutno stanje nije čudo, već rezultat znanja, kontinuiteta i jasnog doziranja mjera

Pomoćnik federalnog ministra zdravstva za javno zdravlje prim. dr. Goran Čerkez dodao je kako dosadašnja iskustva u primjeni vakcine na međunarodnom planu uglavnom govore o alergijskim reakcijama koje nisu ozbiljnijeg karaktera.

“Zdravstveni radnici koji odluče da se vakccinišu odlučiće se na to na dobrovoljnoj bazi kao i svi ostali stanovnici. Pretpostavljamo da će broj ljudi koji se žele vakcinisali sa vremenom sve više rasti, jer kada se prvi ljudi vakcinišu i pokaže se da nema nikakvih posebnih efekata, sigurno je da će to biti ohrabrenje za svu populaciju. Kao što mi iz zdravstva gledamo i pratimo kakva je trenutno situacija u Evropi u vezi vakcinisanja”, kazao je pojašnjavajući kako se tamo pokazuje da nema nikakvih posebnih problema:

“Vidite da je i tamo sa vrlo niskog broja ljudi koji su htjeli da se imuniziraju taj broj porastao, a i kod nas imamo rast zainteresovanih, vjerovatno raste zato što ljudi prate šta se dešava u inostranstvu. Kad imunizacija počne kod nas, kada se vidi da tu nema problema, očekujemo i rast, i u krajnjem slučaju ljudi možda očekuju da se vakcinišu jednom, drugom ili trećom vakcinom i mi smo svjesni da ćemo vremenom dobivati i ostale, što također treba uzeti u obzir”, pojasnio je dr. Čerkez.

Kad je riječ o nabavci vakcina, kazao je kako je Federalno ministarstvo zdravstva obezbjedilo sve preduvjete koji su traženi za pitanje vakcinacije:

“Za ovu godinu također imamo spremno 12 plus dva miliona ukoliko država i Agencija za javne nabavke omoguće direktnu nabavku. Ono što je važno je da imamo obezbjeđena sredstva za ovu godinu za vakcine, prošle godine smo imali obezbjeđena sredstva od preko 12 miliona i sva ta sredstva su uplaćena i BiH je kroz COVAX koji je trebao biti mehanizam solidarnosti, uplatila svfa potrevbna sredstva. Svi mi želimo da vakcina što prije dođe, da što prije krenemo u mirnu luku i sigurne vode, i reći ću da je Svjetska zdravstvena orghanizacija napravila jedan osvrt, i 95% vakcina proizvedenih u svijetu je išlo u 10 zemalja. Vidjeli ste da su velike zemlje poput Francuske u prvom mahu primile samo 5.000 vakcina, mi smo mala zemlja”, kazao je dr. Čerkez. 

“FBiH radi svoj posao, i spremna je da primi vakcinu i da krene u taj posao. Federacija BiH je spremna za primjenu vakcina, i za nabavku dodatnih. Dakle uplaćeno je za 800.000 vakcina kroz COVAX za 400.000 stanovnika, kroz zajednički mehanizam EU se očekuje još 800.000 vakcina za 400.000 stanovnika, i sredstva koja imamo sigurno će moći biti i za punoviše stanovnika ukoliko se opredijelimo za neke druge vakcine koje će do konca januara biti registrirane, tu mislimo na AstraZenecu koja sa svojom kvalitetom, cijenom i hladnim lancem spada u vakcine koje bi mogle biti primljene”, dodao je.

Dr. Čerkez se na press konferenciji osvrnuo i na protekli period i napravio rekapitulaciju skoro godinu borbe protiv koronavirusa :

“BiH je ostala bez zatvaranja, tako je i danas. U čemu je tajna – znanje i posvećenost svih ljudi koji su učestvovali, jako bitna uloga posebno drugih sektora – MUP i Inspekcija, i građanstva koje je pratilo predložene mjere. BiH je tokom trajanja pandemije imala podršku Vlade FBiH. Znanje, kontinuitet mjera, jasno dozirane mjera i kontinuirana podrška Vlade FBiH”, istaknuo je dr. Čerkez.

“Blagovremeno smo predviđali potencijalne krize – vjerski praznici, godišnji odmori, pozvali smo ljude da borave u FBiH i da ne idu u inostranstvo, i u velikoj mjeri se to poštovalo. Uvijek imamo dio ljujdi koji ne poštuje mjere, ali ako poredimo sa većinom zemalja, mi možemo biti zadovoljni sa svojim stanovništvom. Spadamo u vodeće zemlje po osobnoj higijeni, pranju ruku…, što je veoma bitno”, dodao je.

Kako je pojasnio dr. Čerkez, nakon početka školske godine i dolaska hladnih dana blagovremeno su donesene sve mjere i to je razlog što nije bilo većih problema:

“To nije nikakvo čudo, i to je stvarnost i realnost. Najviše zaraženih smo imali oko 6.11, pa smo uz mjere obaveznog nošenja maski na otvorenom i u zatvorenom, ograničenja kretanja od 23 do 05 i davanja mogućnosti da se radi od kuće, u velikoj mjeri stopirali val širenja i danas imamo dosta dobro stanje”, kazao je dr. Čerkez te iznio neke od podataka:

“Ako poredimo ovaj tjedan sa proteklim – imamo za devet posto manje slučajeva nego protekli tjedan, bilježimo pad pacijenata na respiratoru za skoro 20 posto, i broj smrtnih slučajeva u ovom tjednu je pao za 43 posto. To su ključni pokazatelji koji govore da je stanje pod kontrolom. Prošli su božićni praznici i nemamo skokova u ovom periodu, skijaška sezona se odvija neometano, to smatramo rizikom iz više razloga – preko 600.000 ljudi je ušlo i izašlo iz BiH od 20.12. do 11.01., većina iz susjednih zemalja bez PCR testova, imamo školski raspust i veliki broj ljudi iz inostranstva na skijalištima, ali za sada se sve drži pod kontrolom. Dešavaju se određena kršenja, ali to rješavamo”, kazao je pojasnivši kako se za sada ne razmatraju dodatne mjere:

“Za sada ne planiramo nikakve dodatne mjere, stanje je zadovoljavajuće, ako potraje vidjećemo da li će doći do promjena, ali mjere koje su jučer na Vladi produžene ostaju. Moramo biti zadovoljni, život u BiH se odvija limitirano do 23 sata, ali privreda i dalje radi, najviše su oštećeni ugostiteljstvo i turizam ali se nadamo da će ovo biti godina izlaska iz krize”, kazao je dr. Čerkez.