SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - 05.03.2020
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - 05.03.2020
Objavljeno: 05.03.2020 ; Ažurirano: 25.03.2020

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Pojava prvih potvrđenih slučajeva bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19) na području Bosne i Hercegovine nije neočekivana, te se u narednom periodu može očekivati još slučajeva u BiH.

 

Na području Federacije Bosne i Hercegovine do sada nije registriran slučaj bolesti izazvan novim koronavirusom (COVID-19).

 

Već duže od mjesec dana se na području Federacije BiH kroz krizne štabove Federalnog i kantonalnih ministarstava zdravstva u saradnji sa zdravstvenim ustanovama intenzivno provode potrebne aktivnosti i poduzimaju mjere pojačanog epidemiološkog nadzora na graničnim prijelazima, ali i unutar FBiH, u cilju ranog otkrivanja slučajeva oboljenja COVID-19. 

 

Aktivno se prati situacija, epidemiološke službe su u stalnom kontaktu i na terenu u cilju provođenja ovih mjera. Trenutno su na području Federacije BiH 253 osobe u cilju predostrožnosti pod zdravstvenim, odnosno epidemiološkim nadzorom  (obavezno svakodnevno javljanje nadležnoj epidemiološkoj službi i samoizolacija kod kuće u periodu od 14 dana).

 

Od iznimne je važnosti da se svi građani ponašaju odgovorno i pridržavaju najefikasnijih mjera kojima mogu zaštiti sebe i druge od respiratornih infekcija, uključujući novi koronavirus COVID-19.

 

Zašto? Pranje ruku sapunom i vodom ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola uklanja viruse koji mogu biti na vašim rukama.

 

Zašto? Kada neko kašlje ili kiše on izbacuje male kapljice koje mogu sadržavati virus. Ako ste preblizu možete udahnuti te kapljice uključujući COVID-19 virus ako je osoba koja kašlje zaražena.

 

Zašto? Dohvaćamo brojne površine i rukama možemo pokupiti i viruse. Kontaminiranim rukama virus možemo prenijeti do očiju, nosa i usta odakle virus može ući u organizam i izazvati oboljenje.

 

To znači da prilikom kašljanja ili kihanja trebate pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – nakon korištenja odmah baciti maramicu u kantu za otpatke i oprati ruke.

Zašto? Respiratorne kapljice šire virus. Pridržavajući se navedenog štitite ljude oko sebe od virusa koji izazivaju prehladu, gripu i COVID-19.

 

Pratite preporuke koje izdaju nadležne zdravstvene institucije i ustanove na području Federacije BiH.

 

Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, a u posljednjih 14 dana ste boravili u Kini, Italiji, Južnoj Koreji ili Iranu ili bili u bliskom kontaktu s bolesnim osobama koje su došle iz ovih područja u posljednjih 14 dana, prvo se telefonom obratite kantonalnom zavodu za javno zdravstvo kako biste dobili dalje instrukcije.

 

Obzirom da se situacija svakodnevno mijenja, tako će se u skladu s razvojem situacije mijenjati i mjere i preporuke.

 

Pozivamo medije da odgovorno izvještavaju o novom koronavirusu (COVID-19) i da u skladu s mogućnostima na svim svojim platformama što češće objavljuju mjere lične prevencije.

 

Više informacija možete pronaći na: www.fmoh.gov.ba i www.zzjzfbih.ba

Preuzimanja