SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - 09.03.2020
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - 09.03.2020
Objavljeno: 09.03.2020 ; Ažurirano: 25.03.2020

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Cijeneći trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu i Bosni i Hercegovini, te uzimajuću u obzir činjenicu da se situacija svakodnevno mijenja vezano za širenje koronavirusa (COVID-19), Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva uputio je novu Naredbu prema kriznim stožerima kantonalnih ministarstava zdravstva u kojoj, između ostalog, stoji:

 

 

 

 

 

Navedene mjere, odnosno preporuke se izdaju u cilju zaštite zdravlja najranjivije populacije u zajednici, a prema dosadašnjim dostupnim podacima to su osobe starije dobi i osobe s kroničnim oboljenjima, te izbjegavanje događaja koji bi doveli do ubrzanog širenja infekcije, kao što su epidemije u zdravstvenoj ustanovi i veći javni događaji, naročito s međunarodnim učešćem.

 

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva poziva sve građane Federacije BiH na maksimalnu odgovornost prema svom i zdravlju drugih, te da se pridržavaju svih mjera i preporuka koje izdaju nadležne zdravstvene instiitucije i ustanove.  

 

Najučnikovitiji način da zaštitite sebe i druge jeste da se pridržavate slijedećeg:

 

 

Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, a u posljednjih 14 dana ste boravili u Kini, Italiji, Južnoj Koreji ili Iranu ili bili u bliskom kontaktu s bolesnim osobama koje su došle iz ovih područja u posljednjih 14 dana, telefonom se obratite kantonalnom zavodu za javno zdravstvo kako biste dobili dalje instrukcije.

 

Napominjemo da na području Federacije BiH nije registriran nijedan potvrđen slučaj bolesti od koronavirusa (COVID-19), a nadležne zdravstvene službe prate situaciju I provode mjere pojačanog epidemiološkog nadzora.

 

Obzirom da se situacija svakodnevno mijenja, tako će se u skladu s razvojem situacije mijenjati i mjere i preporuke.

 

Pozivamo medije da odgovorno izvještavaju o novom koronavirusu (COVID-19) i da u skladu s mogućnostima objavljuju mjere osobne prevencije. 

Preuzimanja