Standardi za emergentne situacije izazvane COVID-19 pandemijom za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu
Objavljeno: 04.10.2021 ; Ažurirano: 04.10.2021

Ovdje su objavljeni standardi za emergentne situacije izazvane COVID-19 epidemijom za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu, koji su proizašli iz potrebe uvođenja dodatnih mjera u vanrednim situacijama. 

Preuzimanja