BODNARUK: “Na stručnoj osnovi razmotriti naredbu Federalnog stožera civilne zaštite o karantenu”
Objavljeno: 17.04.2020 ; Ažurirano: 17.04.2020

Federalno ministarstvo zdravstva upoznalo je Vladu FBiH o funkcioniranju provedbe naredbe Federalnog stožera Civilne zaštite od 10. aprila prema kojoj se svi građani Federacije BiH koji ulaze u BiH smještaju u karantenu temeljem rješenja federalnog ministra zdravstva.

“Vlada je upoznata o tome kako ovo funkcionira na terenu, kao i o problemima s kojima se suočavamo, te je s tim u svezi donesen set zaključaka. Ističemo da je između ostalog donesen i zaključak da će Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH na stručnoj osnovi razmotriti Naredbu stožera Civilne zaštite prema kojoj se svim građanima koji ulaze u BiH obvezno  utvrđuje mjera karantene, te predložiti eventualne korekcije navedene Naredbe, odnosno razmotriti i predložiti i druge mjere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti”, kazala je na obraćanju u Vladi FBiH sekretar Federalnog ministarstva zdravstva Snježana Bodnaruk. 

“Naredbom Federalnog štaba Civilne zaštite od 26. 03. počela je primjena mjera karantene u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.  Potom je 10.04. Federalni stožer Civilne zaštite donio naredbu da svi građani Federacije BiH koji ulaze u BiH imaju biti smješteni u karantenu temeljem rješenja federalnog ministra zdravstva”, kazala je Bodnaruk pojašnjavajući kako su operativno karantene  uspostavljene na razini kantona, a svi troškovi terete Proračun Federacije BiH:

“Praktično, sve osobe koje ulaze u BiH se sukladno Naredbi Federalnog stožera Civilne zaštite zadržavaju u šatorskim prostorima na graničnim prijelazima. Federalni inspektori uzimaju podatke od građana te šalju Federalnom ministarstvu zdravstva radi izdavanja rješenja o karantenu, a kantonalne civilne zaštite zajedno s policijskim službenicima provode osobe do kantona u kojima je određena karantena”, kazala je te dodala da se rješenjem karantena propisuje u trajanju od 28 dana, to jest dvostrukog inkubacionog perioda, jer je tako regulirano zakonom:


“S tim u vezi smo poslali preporuku prema kantonalnim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo, a u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, da se karantena može i smanjiti na 14 dana uz uvjet epidemiolškog izvješća kantonalnog zavoda te rezultata testiranja nakon isteka 14 dana”, kazala je Bodnaruk.