Od danas na snazi nove naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva koje je usvojila Vlada FBiH
Objavljeno: 13.01.2022 ; Ažurirano: 13.01.2022

Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 12.01.2022. usvojila je informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 10.01.2022. godine, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Novom Naredbom, koja je na snazi od danas 13.01.2021. godine, broj osoba koje mogu istovremeno boraviti u zatvorenom prostoru sa dosadašnjih 50 smanjen je na 30, dok na otvorenom ne može boraviti više od 100 osoba. 

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obvezni fizički razmak od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

Iznimno, novom Naredbom je dopušteno organiziranje i većih okupljanja u zatvorenom i na otvorenom, pod uvjetom da veličina prostora omogućava provedbu higijensko-epidemioloških mjera, ali ne više od 60 osoba u zatvorenom prostoru, odnosno 200 osoba na otvorenom prostoru, uz uvjet da svi sudionici skupa imaju negativan antigenski test (ne stariji od 24 sata) ili PCR test (ne stariji od 48 sati) ili potvrdu o prebolovanom COVID-19 (ne stariju od 4 mjeseca) ili potvrdu o završenom cijepljenju (ne stariju od 6 mjeseci nakon primitka druge doze cjepiva, odnosno 9 mjeseci nakon primitka treće doze cjepiva).

Vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Usvojenom naredbom i dalje je obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru, kao i na otvorenom ukoliko se ne može ostvariti razmak od 2 metra.  Obvezno je nošenje maski na stajalištima javnog prijevoza, pijacama/otvorenim tržnicama i na drugim mjestima gdje se primijeti veća fluktuacija pučanstva.

Novom naredbom i dalje se nalaže nadležnim tijelima vlasti u kantonima/županijama, kao i zdravstvenim ustanovama u kantonima/županijama, da osiguraju i punktove za cijepljenje protiv COVID-19 na razini svake općine s ciljem veće dostupnosti cijepljenja protiv COVID-19 pučanstvu. Također su dužni organizirati cijepljenje protiv COVID-19 svakog radnog dana, najmanje tri puta u tjednu do 20:00 sati, minimalno jedan dan tijekom vikenda, te minimalno jednom tjedno na mjestima većeg javnog okupljanja. 

U poglavlju naredbe koje se odnosi na prodavaonice navedeno je da u svim oblicima prodavaonica, sukladno Pravilniku o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo („Službene novine Federacije BiH“ broj 111/12) se ograničava broj kupaca prema sljedećim kriterijima, tako da se definira prostor od 10m2 prodajnog objekta po potrošaču. Bez obzira na veličinu prostora prodajnog objekta, nije dopušten boravak više od 400 potrošača. 

Kazalištima i kinima je dopušteno organiziranje predstava i projekcija filmova za maksimalno 100 osoba, uz poštivanje higijensko-epidemioloških preporuka te obvezni fizički razmak od najmanje 2 metra između osoba, kao i pod uvjetom da veličina prostora u kojem se održavaju predstave i projekcije filmova omogućava provedbu navedenih mjera.

U dijelu naredbe za sportska natjecanja i trenažne procese dopušteno je održavanje profesionalnih sportskih natjecanja na otvorenom uz prisustvo gledatelja i pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera, te u zatvorenom prostoru uz prisustvo gledatelja (ne više od 10% popunjenosti ukupnih kapaciteta) i uz uvjete primjene pravila CPT (cijepljen/a, prebolio/ljela, testiran/a), te uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera.

Iznimno od Poglavlja I. „Opće naredbe“, točke 3. kojom je utvrđeno da je u zatvorenom prostoru dopušteno okupljanje ljudi, ali ne više od 30 osoba, dopušta se održavanje kongresa, konferencija i drugih edukativnih skupova i za veći broj ljudi, i to maksimalno do 100 osoba, uz obvezno pridržavanje preporuka koje donosi Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH (higijensko-epidemioloških mjera), te uz uvjet da svi sudionici skupa imaju negativan antigenski test (ne stariji od 24 sata) ili PCR test (ne stariji od 48 sati), ili potvrdu o prebolovanom  COVID-19 (ne stariju od 4 mjeseca), ili potvrdu o završenom cijepljenju (ne stariju od 6 mjeseci nakon primitka  druge doze cjepiva, odnosno 9 mjeseci nakon primitka treće doze cjepiva).

Preporukama Kriznog štaba/stožera FMZ osobama starije životne dobi, posebno onima s hroničnim bolestima, preporučuje se da i dalje izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prevoza, te da redovito koriste zaštitnu opremu. 

U slučaju pojave nekih od simptoma, kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog kućanstva, da ostanu kući te se telefonski jave nadležnom liječniku kako bi dobili daljnje upute.   

Zaključke Vlade FBiH kojima su usvojene aktualne naredbe i preporuke Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva možete naći NA OVOM LINKU