INSTRUKCIJA FMZ: Prekid karantena nakon testiranja i dostavljanja epidemiološkog izviješća
Objavljeno: 24.04.2020 ; Ažurirano: 24.04.2020

Federalno ministarstvo zdravstva uputilo je kantonalnim/županijskim ministarstvima zdravstva i  kriznim stožerima/štabovima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva instrukciju za provođenje naredbe i dopune naredbe Federalnog štaba civilne zaštite od 24.04. kojom se van snage stavlja ranija naredba o uvođenju obavezne mjere karantina. 

“Imajući u vidu potrebu postupanja po Naredbi Federalnog stožera civilne zaštite od 24.04. godine, tražimo od svih nadležnih da osiguraju prethodno testiranje za osobe koje se nalaze u karanteni, te da o tome dostave epidemiološko izviješće, nakon čega će ovo Ministarstvo donijeti rješenje o prekidu karantena za osobe kojima je ova mjera određena”, stoji u instrukciji Federalnog ministarstva zdravstva kantonalnim/županijskim ministarstvima zdravstva i  kriznim stožerima/štabovima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva. 

“Navedeno je potrebno u interesu zaštite javnog zdravlja pučanstva Federacije BiH, u okolnostima pandemije COVID-19, kako bi se spriječile eventualne posljedice po moguće širenje COVID-19. Također, navedeno je neophodno kako bi se odredile druge mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, čime se osigurava kontrola i mogućnost praćenja stanja u vezi s pojavom COVID-19”, navodi se dalje u instrukciji. 

Ranijom naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 10.04. svim licima koja ulaze u FBiH uveden obavezni karantin po rješenju Federalnog ministarstva zdravstva, a istom naredbom kantonalnim štabovima civilne zaštite naređeno je da pod pratnjom policijskih službenika osiguraju transport lica sa graničnog prelaza do mjesta određenog u rješenju za karantin.