Na snazi nove naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva
Objavljeno: 25.02.2022 ; Ažurirano: 25.02.2022

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 24.02.2022. godine, usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. 

Novom Naredbom, koja je na snazi od 24.02.2022. godine, i dalje je obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru (uz poštivanje razmaka od minimalno 2 metra) u svim zdravstvenim ustanovama, u ustanovama koje zbrinjavaju starije osobe, ustanovama koje zbrinjavaju i smještaju osobe sa poteškoćama u razvoju i osobe sa duševnim smetanjama, kazneno-popravnim i drugim ustanovama socijalne zaštite, kao i sredstvima javnog prevoza.

Pružanje usluga u ugostiteljskim objektima odvija se uz poštivanje razmaka od minimalno 2 metra između stolova, a ugostiteljski objekti koji organiziraju muziku uživo, disko klubovi, kao i objekti slične namjene moraju provoditi VPT (vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a) pravilo uz obavezno poštivanje razmaka od minimalno 2 metra između stolova.

Na svim skupovima u zatvorenom prostoru potrebno je poštivati higijensko-epidemiološke mjere, te držati fizički razmak od najmanje dva metra, a svi učesnici skupova koji okupljaju više od 300 osoba u zatvorenom prostoru, moraju imati:

    • negativan antigenski test, ne stariji od 24 sata ili PCR test, ne stariji od 48 sati, ili

    • potvrdu o prebolovanom COVID-19, ne stariju od 4 mjeseca, ili

    • potvrdu o završenoj vakcinaciji (ne stariju od 4 mjeseca nakon druge doze vakcine, odnosno 12 mjeseci nakon treće doze vakcine);

U dijelu Naredbe za sportska takmičenja, dozvoljeno je održavanje  sportskih takmičenja na otvorenom uz prisustvo gledalaca, uz pridržavanje općih higijensko-epidemioloških mjera, te u zatvorenom prostoru uz prisustvo gledalaca uz uslov primjene pravila VPT (vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a) i razmaka među gledaocima od minimalno 2 metra.

Preporukama Kriznog štaba FMZ nošenje zaštitnih maski preporučuje se u zatvorenom prostoru, te na otvorenom ukoliko nije moguće održati fizičku dostancu od dva metra. 

Poštivanje epidemioloških mjera na terenu i dalje će nadzirati inspektori Federalne i kantonalnih uprava inspekcije, kao i općinski i gradski inspektori, a nove mjere su usvojene na period od 14 dana.

U slučaju pojave nekih od simptoma, kao što su: povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa, preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog kućanstva, da ostanu kući te se telefonski jave nadležnom liječniku kako bi dobili daljnje upute.