NAREDBA KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA OD 10.03.2020.
NAREDBA KRIZNOG STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA OD 10.03.2020.
Objavljeno: 10.03.2020 ; Ažurirano: 25.03.2020

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva, u cilju daljnjeg praćenje situacije i poduzimanje mjera radi sprječavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID -19), koja je Zaključkom Vlade Federacije BiH, V. broj 164/2020 od 31.01.2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je spriječavanje i suzbijanje od interesa za Federaciju BiH, na 6. sjednici održanoj 10.03.2020. godine, sukladno odredbi članka 6. stavak (5) Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/12), donio je sljedeću

N A R E D B U

1.    Nalaže se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, kantonalnim kriznim stožerima da, u cilju ranog otkrivanja eventualne pojave novog koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine, Procedure nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), a koje su se primjenjivale prema svim putnicima koji dolaze s područja NR Kine, Italije, Južne Koreje i Irana, od sada primjenjuju na sve putnike koji dolaze iz zemalja Francuska, Njemačka i Španija. 

2.    Osim navedenih Procedure nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), nalaže se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zavodima za javno zdravstvo kantona, i kantonalnim kriznim stožerima da svim stranim državljanima koji ulaze u Federaciju BiH iz zemalja navedenih u točki 1. ove naredbe  propišu mjera ograničavanje kretanja na razdoblje od 14 dana.

3.    Preporučuje se BH državljanima i stranim državljanima sa stalnim i privremenim boravkom u BiH, da ne putuju u zemlje navedene u točki 1. ove naredbe.

4.    Osim navedenih Procedure nadzora putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu novog koronavirusa (COVID-19), nalaže se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zavodima za javno zdravstvo kantona i kantonalnim kriznim stožerima da se svim BH državljanima  i stranim državljanima koji imaju stalni ili privremeni boravak u BiH, a ulaze u Federaciju BiH iz zemalja navedenih u točki 1. ove naredbe izdaju  rješenja o obvezi izolacije u trajanju od 14 dana.

5.    Naredba Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva od 07.03.2020. godine kojim se nalaže kantonalnim kriznim stožerima da u zdravstvenim ustanovama na području kantona obustave redovite specijalističko-konsultativne preglede, a neophodne specijalističko-konsultativne preglede, obavljaju po procjeni specijaliste, odnosi se na sve zdravstvene ustanove bez obzira na oblik vlasništva, kao i nositelje privatne prakse u Federaciji BiH.

6.    Nalaže se prijevoznicima da prilikom prelaska granice koriste granične prijelaze na kojima se stalno nalaze federalni granični sanitarni inspektori, kao što su granični prijelazi GP Bijača, GP Gorica, GP Kamensko-Livno, GP Izačić, GP Orašje, GP Šamac-Domaljevac. Vozači kamiona koji voze na dnevnoj bazi u zahvaćena područja koronavirusom po dolasku u Federaciju BiH moraju biti u izolaciji do odlaska na sljedeći prijevoz, te po povratku ponovno su dužni podvrgnuti se izolaciji. Slijedom navedenog, preporuča se svim prijevoznicima i drugim gospodarskim subjektima, da ne odlaze u tu zemlju kako ne bi bili izloženi ograničenjima u prometu. Ako odlazak ne mogu odgoditi, važno je napomenuti da su poslodavci, osobito poslodavci u djelatnosti prijevoza, dužni osigurati provedbu preventivnih mjera, dostupnost osobne zaštitne opreme, dezinfekcijskih gelova i sredstava za održavanje higijene ruku i kabine vozila.

7.    Putem Federalnog ministarstva za zaštitu okoliša i turizma, kao i kantonalnih ministarstva iz ove oblasti naložiti svim hotelima, hostelima i vlasnicima privatnih apartmana-iznajmljivačima da registruju dolaske gostiju –turista iz ugroženih zemalja navedenih u točki 1. ove naredbe, koji su posljednjih sedam do 14 dana boravili u ovim zemljama, te da kontaktiraju odmah nadležnog epidemiologa zavoda za javno zdravstvo kantona na otvorene brojeve telefona, u cilju provođenja mjera radi sprječavanja širenja novog koronavirusa (COVID-19) u skladu sa Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/05), Međunarodne zdravstvene regulative-IHR, kao i preporuka Svjetske zdravstvene organizacije.

8.    Tražiti putem Vlade Federacije BiH intenzivnije postupanje nadležnih državnih ministarstava i tijela državne uprave BiH u uvjetima promjenjene epidemiološke situacije u svezi novog koronavirusa u svijetu, zemljama susjedstva i BiH posebice Ministarstva sigurnosti BiH (Granična policija BiH, Ured za strance), Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo civilnih poslova BiH i dr.

9.    Obavještava se javnost da neprovođenje naloženih mjera radi sprječavanja širenja novog koronavirusa nad osobama koji dolaze iz zemalja iz točke 1. ove naredbe, podliježe prekršajnoj odgovornosti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kao i kaznenoj odgovornosti, jer je člankom 225. Kaznenog zakona Federacije BiH utvrđeno kazneno djelo „Prenošenja zarazne bolesti“. Naime ovom odredbom decidno je regulirano da:
(1)    Ko ne postupi po propisima ili naredbama kojima nadležni organ zdravstvene službe određuje preglede, dezinfekciju, odvajanje bolesnika ili drugu mjeru za suzbijanje ili sprečavanje zarazne bolesti kod ljudi, pa zbog toga dođe do opasnosti od širenja zarazne bolesti, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
(2)     Kaznom iz stava 1. ovog člana kaznit će se ko ne postupi po propisima ili naredbama iz stava 1. ovog člana u pogledu suzbijanja ili sprečavanja zaraznih bolesti kod životinja, pa zbog toga dođe do opasnosti prenošenja zarazne bolesti na ljude.

Stoga ponovno apelujemo na osobe nad kojima se provode mjere u cilju sprječavanja i ranog otkrivanja slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), da se striktno pridržavaju propisanih mjera, jer u protivnom rizikuju pokretanje pored prekršajnog i kaznenog postupka. Skrećemo pozornost da svi koji imaju informacije da se pojedine osobe ne pridržavaju propisanih mjera obavijeste nadležne epidemiologe zavoda za javno zdravstvo kantona, nadležne sanitarne inspektore, te krizne stožere Federalnog ministarstva zdravstva i krizne stožere kantonalnih ministarstava zdravstva.