Korisni linkovi i kontakti
Objavljeno: 25.03.2020 ; Ažurirano: 15.04.2020

Dežurni telefoni u kantonima za informacije o COVID-19

Kontakt brojevi telefona za psihosocijalnu podršku u centrima za mentalno zdravlje domova zdravlja u Federaciji BIH

Vlada Federacije BiH

Internet geoportal Vlade FBiH za COVID-1

Informacije o COVID-19:  Kontakt telefoni Zavoda za javno zdravstvo FBiH

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH

Federalna uprava Civilne zaštite (121) 

Kontakt telefoni Crvenog križa  Federacije BiH

Federalna uprava za inspekcijske poslove

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO)

Psihološka podrška Crvenog križa FBiH (10-19h):  060 343-0745 i 062 040-653