BRIGA O MENTALNOM ZDRAVLJU: “Obratite se za pomoć i podršku, kontakt telefoni centara za mentalno zdravlje FBiH su vam dostupni”
Objavljeno: 23.04.2020 ; Ažurirano: 23.04.2020

“Potrazite savjete, brinite o vašem mentalnom zdravlju”, poručila je Irina Puvača, psihologinja, psihoterapeutkinja i porodična savjetnica u današnjem obraćanju povodom stanja uzrokovanog pojavom koronavirusa na području FBiH. Kazala je kako je sistemski odgovor na krizu u oblasti mentalnog zdravlja, na ovu pandemiju bio jako dobar, te apelovala na sve kojima je potrebna psihološka pomoć da se obrate bez rezerve:

“Obratite se, kontakt telefoni centara za mentalno zdravlje za područje FBiH  su vam dostupni i objavljeni su na stranici  Kriznog štaba federalnog ministarstva zdravstva i Asocijacije XY. Ako vidite da određena kriza narušava vaše mentalno zdravlje potražite pomoć, potražite savjete, to je samo mali stručni razgovor”, poručila je Irina Puvača potcrtavši kako su se Centri za mentalno zdravlje su se stavili na raspolaganje online, putem svih svojih linija. 

“Jako je bitno za generalno stanovništvo, da su kroz centre za mentalno zdravlje odmah uspostavljene sve linije za podršku svim stanovnicima koji osjećaju simptome koji se normalno javljaju kao odgovor na krizu. To su prvobitno strah, nakon nekog vremena straha i anksioznost, poslije određenog vremena aksioznosti javljaju se osjećaj bezvoljnosti, pad apetita, koncentracije i vremenom sve više razmišljamo o budućnosti koja nam je potpuno neizvjesna, a na nju ne možemo da utičemo”, kazala je, spomenuvši još neke od realnih briga s kojima se ljudi u ovom periodu susreću i zbog kojih im može biti potrebna pomoć:

“Brinu nas finansije, da li ćemo zadržati posao ili ćemo ostati bez posla, naša djeca, njihovo mentalno zdravlje, s obzirom na to da su kod kuće, imaju obaveze u školi. Zbog toga je taj odgovor vrlo kompeksan i javljaju se i neki prvi simptomi depresije i bezvoljnosti, beznadežnosti”, kazala je, te starijem stanovništvu i roditeljima poručila da se ne ustručavaju obratiti se za pomoć:

“Obratila bih se starijem stanovništvu koje je na određeni način bilo u određenoj zoni izolacije i to je utjecalo na njihovo mentalno zdravlje, kao i briga jer su rizična kategorija, kao i roditeljima, da damo još malo vremena, mislim da će se mjere izolacije brzo popustiti, i jako je bitno da ako već osjećaju neke od simptoma da potraže pomoć”, kazala je, dodavši da su u trenutnoj situaciji roditelji “na prvoj liniji” kada je riječ o pomoći njihovoj djeci u prevazilaženju situacije:

“Jako je bitno da se oni struktuiraju, da potraže pomoć ako vide da sve to prevazilazi njihove odbrambene mehanizme i da primjećuju neke od simptoma pogoršanja, i da pomognu svojoj djeci. Primijećeno je kroz različite vrste istraživanja koje smo već uradili kroz udruženja i neke psihoterapeutske pomoći da tamo gdje su roditelji dobro reagovali, gdje su struktuirali vrijeme da djeca uopšte nemaju probleme vezane za izolaciju, naprotiv, nemaju problema što su u zatvorenom prostoru ako je odgovor bio adekvatan i ako su roditelji na određen način zrelo prihvatili ove mjere izolacije”.

Odgovor kroz centre za mentalno zdravlje fokusiran je upravo na prve simptome straha, anksioznosti, a kasnije i depresivnosti, daje se u vidu podrške, pomoći kroz različite tehnike i intervencije, savjete, psihoedukacije.

“Uz podršku Federalnog ministarstva zdravstva i donatora data je podrška da se kupe sva potrebna medijska pomagala, sredstva, mobilni telefoni, laptopi, da bi se ta pomoć mogla osigurati. Ali isto tako i medicinska oprema, koja je centrima za mentalno zdravlje bila neophodna da bi mogli otići u kućne posjete za određeni broj i kategorije stanovništva koji imaju pogoršanje, a ne mogu ili nisu u mogućnosti izaći potražiti tu pomoć”, kazala je Puvača. Podrška u tehničkoj opremi obezbijeđena je kao dio sveobuhvatnog odgovora USAID-a i UNICEF-a na COVID-19 krizu, dok je operativni dio od strane Asocijacije XY, kao partnera u reformi mentalnog zdravlja u projektu Mentalnog zdravlja koji se provodi i u saradnji sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC), a sve s ciljem kako bi se što bolje pokrile sve ciljne grupe:

“Ciljne grupe od početka su bili generalno stanovništvo cijele BiH i Federacije, zatim fokusirali smo se na stare korisnike usluga u oblasti mentalnog zdravlja kroz centre za mentalno zdravlje i također na pomagače. U ovu grupu spadaju ljudi koji su, osim zdravstvenih radnika, prvi na liniji – granične službe, trgovci, volonteri, svi ljudi koji su se stavili na raspolaganje i prvi dali odgovor na ovu krizu”, kazala je Irina Puvača naglasivši kako su osobe koje su već bile u nekom pogoršanju mentalnog zdravlja ili su dugogodišnji korisnici usluga centara za mentalno zdravlje, također osjetile neko pogoršanje simptoma. 

Potcrtala je kako je važno da ljudi koji su konstantno u svom poslu, izloženi svakodnevnom radu i strahu od obolijevanja, a u isto vrijeme i strahu za svoje porodice, potraže stručnu pomoć koja je također osigurana kroz centre za mentalno zdravlje i udruženja psihologa, psihoterapeuta.


KONTAKT BROJEVE SVIH CENTARA ZA MENTALNO ZDRAVLJE MOŽETE NAĆI OVDJE